Regulamin obiektu Domki Wilena 

1. Obiekt w dniu przyjazdu wraz z opłatą pobiera kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu pod warunkiem pozostawienia domku w czystości i braku uszkodzeń.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

3. Rezerwację wstępną (telefoniczna, mailowa) należy potwierdzić wpłacając zadatek w ustalonej kwocie na konto wskazane przez właściciela obiektu w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostanie anulowana.

4. Pozostała kwota pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku w formie gotówki.

5. W przypadku rezygnacji z pobytu lub jego skrócenia, opłata nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Gość nie ma prawa przekazywać domku innym osobom.

8. Osoby odwiedzające Gości domków Wilena mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 8:00 do godz. 21:00.

9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00. W przypadku zakłócania spokoju, ciszy lub porządku w obiekcie Domki Wilena gość zobowiązuję się opuścić obiekt przy czym opłata za pobyt nie jest zwracana.

10. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z kompleksu (w tym terenu rekreacyjnego, prywatnych tarasów itp.) mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

11. Ilość osób zakwaterowanych w domku nie może przekraczać łącznej ilości miejsc noclegowych ustalonej przez właściciela.

12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

13. W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb.

14. Na terenie obiektu jedynym miejscem do parkowania pojazdu mechanicznego jest utwardzony i wyznaczony parking. Obiekt zapewnia jedno miejsce parkingowe do jednego domku.

15. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Gości.

16. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu mechanicznego należącego do Gościa. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.

17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia domków powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Po zakończonym pobycie, Właściciel ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.

18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel domków może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. W przypadku opuszczenia obiektu przez Gościa, który naruszył postanowienia regulaminu, nie jest zwracana opłata za pobyt.

19. Wszelkie usterki techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać Właścicielom domków pod numerem telefonu 880717487 Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu

 

Dostęp do WiFi
Nazwa sieci: wilena
Hasło maslak1234

Życzymy udanego pobytu.